Forholdsregler i forhold til Herpes og Influenza

Logo Sjællandske sportskuske

Herpes/influenza udbrud hos heste i Danmark

Forholdsregler i forbindelse med deltagelse i Landsstævne på Juellund

den 15. – 16. juni 2019

Som følge af de seneste udbrud af herpes og influenza virus hos heste i Danmark, skal alle kuske, der ankommer til stævnepladsen udfylde og underskrive en sundhedserklæring på, at de kommer fra stalde, hvor der ikke har været tegn på smitsomme sygdomme, herunder heste med nedstemthed, feber, hoste, næseflod eller neurologiske symptomer.

Medbringer en kusk flere heste kan disse noteres på samme erklæring.

Vi opfordrer ligeledes alle stævnedeltagere til at følge:

Anbefalinger fra SEGES og Den Danske Dyrlægeforening

Observation af hestenes almenbefindende og temperaturtagning er de primære værktøjer til at opdage sygdom og forebygge spredning.

Ved temperatur fra 38,3 og opefter bør følgende foretages:

  • Tilkald dyrlæge

  • Få stillet en diagnose, herunder få taget laboratorieprøver

  • Ingen til- eller afgang af heste til stalden indtil situationen er afklaret   

     Alle deltagere af stævnet, bør tage temperatur på deres heste i dagene op til stævnet. 

Alle heste der opstaldes på Juellund, bedes møde til temperaturtagning hos steward Line Andersen, mellem kl 16 og 18. Medbring Jeres eget termometer. Deltagere der opstalder hjemme, bedes i dagene op til stævnet, tage temperatur på deres heste/e og notere resultatet i det skema der udsendes pr mail. Skemaet afleveres sammen med Tro-og love erklæring