KØRESPORTENS Lena E. Sørensen er gået bort

Lena E

KØRESPORTENS tidligere distributøransvarlige 

Lena E. Sørensen er gået bort. 

Mindeord Lena E. Sørensen

Af Hanne Hedegaard

Torsdag den 22. august 2019 mistede TKS et mangeårigt medlem. Lena E. Sørensen måtte desværre alt for
ung opgive kampen mod kræften, selvom ingen som hende ønskede livet. Lenas livsmod kunne desværre
ikke knække den største udfordring, hun fik.
Lena har været en del af TKS i mange år. Måske er der ikke så mange, der kender hende, da hun pga. dårlig
ryg ikke kunne deltage så ofte. Til gengæld var hun straks klar til at gøre en indsats for DKF, da jeg spurgte,
om hun kunne have lyst til at vedligeholde distributionslisten for Køresporten. Den post passede hun med
stor omhu i otte år og som sådan var hun én af de personer, der udførte opgaver i det stille, men meget
vigtige arbejde. Selvom sygdommen til sidst sled i hende, fortsatte hun ufortrødent med denne opgave
indtil april i år.
Lena var en person, som, når hun kæmpede for en sag, meget ofte vandt den, fordi hun med sit store
engagement og rolige væremåde var i stand til at fremføre argumenter på en saglig og ligefrem måde. Man
skulle nemlig ikke tage fejl af den rolige fremtoning, da hun var klar til at gå meget langt for at finde den
bedste løsning.
Vi vil savne Lenas glade væsen og dejlige smil, men vore tanker går naturligvis mest til Troels, som har
mistet sin livsledsager.
Æret være Lenas minde.

Bisættelsen finder sted fra Søllinge Kirke fredag d. 30. august kl. 14.00