Orientering fra Forretningsudvalget maj 2020

DKF Logo

 

Forretningsudvalget har afholdt møde torsdag d. 14. maj og sommerens arrangementer er blevet vent og følgende er besluttet. 

 

DM og landsstævner planlagt til afholdelse frem til udgangen af august 2020 aflyses.

Det er er muligt for de enkelte køreselskaber at afholde arrangementer, men det bør ske inden for de rammer, som er gældende, og opmærksomheden skal i den anledning henledes på, at et stævne eller arrangement af myndighederne betragtes som en ”enhed”, hvorfor der er dels afstandskravet, dels det samlede antal personer som deltager, at tage hensyn til.

Læs mere