Vellykket Hestevognsferie i Thy 2013

Thy Køreselskab bød kørefolket i hele landet på flotte naturoplevelser i Thy Nationalpark, krydret med historiens ”vindsus” (det blæste gevaldigt de første dage) i læ af det forfaldne men sært komponerede gods Egebaksande, som ligger på et næs med udsigt til kornets bølgen i den tørlagte Sjørring sø. Scenen blev sat i 1852 af kaptajn J.C.H.C. Jagd, et miskendt evolutionært geni, som ikke agtede janteloven og gennemførte tørlægningen.

 

I løbet af ugen overnattede ca. 70 personer og 60 heste, fra Jylland og Fyn, med 34 vogne af meget forskellig udseende. Der blev kørt 5 planlagte ture i både prærievogne, husvogne, turvogne, lettere maratonvogne, vaggonetter og sulkyer. Gennem avisen blev annonceret, at turister for 50 kr. til foreningen kunne komme med i vognene. Det benyttede ca. 50 sig af. Flere fik besøg af familie og venner.

 

Campingvogne, husvogne, prærievogne og telte satte kolorit på næsset, et flot skue, når man kunne tage øjnene væk fra den meget hullede adgangsvej fra Faddersbøl. I de 2 første dages stormvejr var det en lise at kunne lave mad og sidde indendørs i de gamle produktionsbygninger og lytte til dagens befalinger og feed back fra Lise Hove og næste dags program fra Calle.

 

Der var sørget for køleskab og fryser til køleelementer, kogeplade, kaffemaskiner og udsalg af kaffe og øl/vand. De 2 toiletvogne med bad var godt besøgte, og var hele tiden rene og lugtfri. Ros blev givet til den ihærdige. Selv vandslange var udlagt til skylning af de svedige heste. Og hestepærer blev løbende fjernet fra gårdspladsen.

 

Elhegn var opsat rundt i kanten af næsset, så der kunne laves folde lige op til lejrpladsen. Er der noget bedre end at sidde og nyde sine egne heste til morgenkaffen i solopgang. Der var kneben med græs til hele ugen. Men ved eget supplement eller flytning af fold blev huldet holdt. Men den tilbudte frøgræshalm ville hestene ikke vide af.

 

Der blev arrangeret ture alle dage undtagen onsdag. Turene blev gennemgået aftenen før, hvor deltagerne kunne orientere sig på de udleverede kort og få nøjere instruktion om pausesteder og tidspunkter.

 

Første aften blev ”spillereglerne” præsenteret: fortroppen startede kl. 10 og frokosten var kl. 12-14. Ellers kunne man køre hvornår og hvor mange man ville samlet. Det blev dog ofte til kolonnekørsel. Det var tilladt at overhale efter varsling. Under turene viste det sig, at ikke alle var enige i, at rækken kunne brydes. Men ingen heste blev eksalterede, og det var rart ikke konstant at skulle holde en villig hest tilbage. Der dannedes hurtigt en lille flok af islændere med lette vogne, som tog et par ekstra ture ind ad ridestierne med den fart, der åbenbart er fælles for den lille husmandshest, der nok avlsmæssigt er tilsat lidt turbo.

 

2013-08 Thy HestevognsferieMandag gik turen på 30 km til Klitmøller – op gennem Tvorup og Nystrup Klitplantager, forbi udstrakte golfbaner. Frokost blev indtaget på en mark ud til Hanstholm Vildtreservat. Retur gennem Klitmøller by ad cykelruten – ud på Kystvejen og hurtigt ind i Nystrup Plantage, et kort stykke med udsyn over Vangså Hede og derpå samme rute retur i Tvorup Plantage.

 

Tirsdag gik turen på 18 km til fiskerlejet Nørre Vorupør med frokost på en stor P-plads nord for byen med udsigt over Klæmsande. En stor del af turen foregik på rimeligt befærdede veje, men vognene holdt god afstand, og bilisterne” nåede tilsyneladende ikke op i det røde felt”. En afstikker til Førby sø gav tilbud om badning, og en lille pause gav føde til en massiv mittesværm. Der var trangt ved havnevejens sving ned til udsigt over både og mole. Mødet med en stor lastbil med øller gave gode muligheder for træning i brugskørsel med snæver vending og rykning. Men is og udsigt blev nydt, og de mange turister blev stort set sparet for hestepærer. På hjemturen kørtes en lille spændingstur på den befærdede Kystvej, inden Tvorup Plantages grusveje kunne nydes med blandingsskov, lysegrønt lav og fugletårn med udsigt til Ålvand Klithede. Et par ørne – formentlig – sås i horisonten.

 

Onsdag var hviledag eller fri kørsel. Flere vogne tog en formiddagstur rundt i plantagen. Vi erfarede, at på Hjortevej, der mødte man et rådyr, der lidt vrangvilligt flyttede sig for vognen. Kl. 13 havde Kalle Asp og Hans Christensen fra Himmerlands Køreselskab opstillet de orange kegler med bolde til fri køretræning. Det blev til mange gennemkørsler for de 2 kategorier (akselængde)af vogne. Lise Hove gav flere børn en førstegangsoplevelse med topperkørsel i sulky med shetlænder. Kl. 15 havde Bjarne Christensen opstillet forhindringer for træslæbning, hvor nogle skaglernok var lidt ustyrlige, men hestene fantastisk rolige. Til aften var der kaldt til foredrag i kostalden med lokalhistoriker Verner Paulsen, der fortalte om stedets historie. En bog om Kaptajn Jagd kunne købes.

 

Torsdag gik turen på 22 km til Stenbjerg Landingsplads. Fortroppen af 3 let gående vogne og islændere blev blokeret af træflisproduktion og fik sig en maratontur på nogle skovstier med grøft, og blev ved passage at Faddersbøl Mølle foreviget af Thisted Dagblad. Der var 2 helsider om arrangementet i avisen. Så gik turen ind i Stenbjerg Klitplantage, der stadig bar stærkt præg af en omfattende plantagebrand for 8 år siden. Rundkørslen ved Stenbjerg blev forceret og min løsrevne skærm på vaggonetten blev lige svejset ved indgangen til byen – på 10 minutter og et par øllers penge – da vi spottede en garage, der så ud til at klare den slags ting. Under vejs ribbede vi byens boder for kartofler, som vi havde lovet til aftensmad. Men vores heltegerning blev ikke værdsat af kartoffelskraberne, da en del af kartoflerne var grønne. Frokost blev afholdt på 3 rummelige P-pladser før Stenbjerg Landingsplads. Små folde kunne opsættes, så maden kunne nydes i fred og ro. Der var WC og spandevenlige vandhaner. Flere heste blev trukket ned mellem de maleriske fiskehytter til stranden og ud i de frådende bølger. Ved afgang fra pausestedet havde et par spand heste, herunder min egen, vel stor hjemlængsel, så der måtte tages hård i tøjlerne. Så gik turen over Sønder Vorupør og ad Kapelvej til den gamle kirkegård. På kirkegården var der mange gamle gravsten, der vidnede om kort levetid for mange fiskere. Om aftenen var der var fællespisning af hjemmelavet mad og mad fra den lokale kro i kostalden og ved kaffen blevet der sunget fællessange akkompagneret af harmonikamusik.

 

Fredag gik turen på 19 km mod øst – ind over den afvandede sø med bølgende kornmarker og op over Jægerhøjen med de mange gravhøje og udsyn over hele området. Flere steder sad folk i stole ved vejen og ventede på optoget af de mange vogne. Pausestedet var godset Rosvang – opført 1862-64 – da tørlægning af søen var afsluttet. Hestene kunne græsse på plænen bag den gamle hestestald, hvor der var museum med diverse redskaber. Her blev historien om godset fortalt af Verner Paulsen. Turen tilbage mod vest gik forbi den i træbevoksning skjulte gamle Færgeborg, hvor ejeren, en gamle dame, længe havde ligget og ventet på optoget i sin stol i den store park-have. Turen gik i kolonne nord om Tvorup kirkeruin og gennem Tvorup Plantage. De lettere vogne tog turen langs skovbrynet på ”søkanten” frem til næsset ved Egebaksande. Om aftenen et hyggeligt bål på næsset.

 

2013-08 Thy Hestevognsferie2Lørdagens tur på 15 km var den smukkeste – udelukkende nord og vest gennem Tvorup Klitplantage langs Bøgstedrende, en bæk, som løber gennem en malerisk slugt ud i havet. Her blev holdt en lang pause ved P-pladsen før stranden, hvor bagende sol gav lyst til badning for heste og folk. Nok ikke lovligt iht. Naturbeskyttelsesloven, men en nødvendighed uden gene for andre, vist nok. Vand til heste måtte hentes fra bækken eller egne vanddepoter, da det offentlige toilets vandhaner var ”spandeuvenlige”. Her er spejdersports flexible gummivaskebaljer nyttige. Turen gik stort set samme vej tilbage, men fra plantagens lange grusveje kunne der for de lettere vogne laves afstikkere til stier og kørespor med udsigt over de fredede klitarealer. Nogle steder kunne det nyligt indviede ridespor i Nationalparken følges. Om aftenen var der festaften i den gamle kostald, med mad fra en lokal mand, og der var flere der holdt taler, bl. a. stedets ejer Niels Jørgen Pedersen. Harmonikamusikken gjaldede atter i de dyriske haller, der forhåbentlig snart omdannes til rekreative områder, om ejer, Naturstyrelsen og Fonde vil.

 

Hele Thy Køreselskabs arrangement var professionelt tilrettelagt og den store imødekommenhed gav en god stemning, og brok havde ringe vilkår. Selvom stedets installationer bød på en del udfordringer, især for Hovefamilien, så formåede de at bevare det gode humør og imødekommenhed, så vi kunne nyde de specielle rammer og jeres gode selskab. De blafrende flag var et ekstra krydderi. Og tak til Calle Jonasen for de gode ruter, som måske kan lægges på web i samarbejde med Køreforeningens Naturudvalg, så andre kan have glæde af dem. Og tak for sindig og stovt holdning, når parolen blev sat og for dejlig udfordring i kørslen.

 

Vi må håbe, at det lykkes den nye ejer at skaffe midler til renovering af bygningerne på Egebaksande til glæde for besøgende i Nationalparken. Placeringen er perfekt som centrum for flere ture i Nationalparken.

 

I 2014 vil Vendsyssel Køreforening efter forlydende indbyde til en sommerlejr på Holtegaard og 2015 måske Himmerland. Det kan blive en god tradition at skiftes til arrangementet og skabe gode rammer for kørefolkets udveksling af erfaringer og deling af oplevelser.

 

Efter forlydende, så vil der snart blive offentliggjort en kørerute i Nationalparkens regi.

 

Mange flere billeder fra ferien kan ses på Thy Køreselskab's hjemmeside under Hestevognsferien.

 

Randi Stub Petersen