Sekretær fratræder øjeblikkeligt

Dette er så det sidste fra min side som sekretær for Dansk Køre Forbund, idet jeg fratræder sekretærposten øjeblikkeligt. 

Sekretærposten har jeg jf. Hovedbestyrelsesmødet den 25. november 2018 kun varetaget midlertidigt.

 

Mit valg om at fratræde øjeblikkeligt kan begrundes i følgende:

Jeg finder det yderst kritisabelt, at medlemmer af forretningsudvalget -Anne Grethe Nørgaard og Ole Kristiansen - kan tilsidesætte Dansk Køre Forbunds vedtægter, og bl.a. tilføje punkter til dagsordenen, som det ikke var formålet at behandle på det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde, såsom

valg af flere medlemmer til Forretningsudvalget (der er ikke modtaget nogen indstillinger),

valg til Juniorudvalget og

orientering fra Køreudvalget

 

Jeg finder det respektløst, at et hovedbestyrelsesmedlem overfuser mig i forbindelse med, at jeg har udsendt materiale til underskrift fra Danske Bank.

Jeg var blot budbringer.

 

Hjemmeside og Facebook:

Jeg har siden Jørgen Konge fratrådte som webmaster fungeret som webmaster uden nogen form for oplæring/vejledning. 

Dette fortsætter jeg med indtil den 24. februar 2019, hvilket så er ensbetydende med, at jeg ikke kan/vil opdatere hverken hjemmesiden eller Facebook pr. 24. februar 2019.

 

Derudover er jeg også administrator (alene) på Facebook-siden, så hertil skal der findes en ny administrator.

 

Jeg møder op til mødet den 24. februar 2019 som tilhører og for at aflevere PC, koder til e-mails, hjemmeside m.m.

 

Med venlig hilsen

Janna Eliasen

Dagsorden til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 24. februar 2019

Dansk Køre Forbunds
Hovedbestyrelsesmøde afholdes søndag den 24. februar 2019 kl. 11.00

Dagsordenen er revideret den 9. februar 2019. Der er tilføjet yderligere et punkt - punkt 4.
 

Hovedbestyrelsesmødet afholdes i: 
Brenderup Forsamlingshus 
Brenderupvej 22 
5464 Brenderup 
 
Læs dagsordenen inkl. detaljer om tilmelding her:
 
 
OBS! Tilmeldingsfrist: 17. februar 2019

Svigter medlemmerne sig selv, Konge og Køreforbundet?

Lena E. og Troels Hviid Sørensen (Distribution Køresporten) skriver i et indlæg:

Inden HB mødet sidst i februar, kommer her en reaktion på Jørgen Konges opslag den 19. december 2018.

Svigter medlemmerne sig selv, Konge og Køreforbundet?

Overskriften er lidt en provokation, for at sætte fokus på medlemmernes eget ansvar for at medvirke til et velfungerende Køreforbund, hvor der er plads til alle. Det hjælper ikke blot at læne sig tilbage og overlade alt ansvar til hovedbestyrelsen (HB) og formænd, da der åbenbart skal mere til for at sætte en ny kurs.

Situationen omkring Jørgen Konge og Køresportsbladet, er en oplagt mulighed for at sætte ældgamle problemer på spidsen når det gælder (HB) og lokal bestyrelser.

Læs hele indlægget her:

pdf.pngSkyggerne i Køreforbundet

Tema-aften om Ferieture med hest og vogn i Danmark og udland

Sjællandske Sportskuske v/Turudvalget inviterer til tema-aften om "Ferieture med hest og vogn i Danmark og udland.

Det sker torsdag den 21. februar 2019 hos Frode Svendsen.

Læs mere her:

pdf.pngTema-aften_Ferie_med_hest_2019

Intet er umuligt - foredrag v/parakusk Henriette Bendorff

Vendsyssel Køreforening inviterer til foredrag ved parakusk Henriette Bendorff den lørdag den 9. marts 2019.

Læs invitationen her: 

pdf.pngIntet_er_umuligt.pdf

Dansk Køre Selskab inviterer til 5. afdeling af MaratonCup 2018/2019

Dansk Køre Selskab afholder 5. afdeling af MaratonCup den 16. februar 2019 i Solbjerg ved Høng.

Du finder invitationen og tilmeldingsblanketten her:

pdf.pngDKS_Invitation_Maraton_Cup_2019 

pdf.pngTILMELDING_MaratonCup

Reglementet finder du her:

pdf.pngReglement_MaratonCup

Modtagne indstillinger i forbindelse med det Ekstraordinære Hovedbestyrelsesmøde den 24. februar 2019

Følgende indstillinger er modtaget rettidigt til de ledige poster i Dansk Køre Forbund:

Formand: Peter Giersing er indstillet af Sjællandske Sportskuske (SSK)

Næstformand: Annegrethe Nørgaard er indstillet af Vendsyssel Køreforening (VK)

Sekretær: Helle Heebøll er indstillet af Sjællandske Sportskuske (SSK)

Landsstævne og internationalt stævne på Dorthealyst 2019

Propositioner for Internationalt FEI CAI2*stævne den 2. - 5. maj 2019.

Dansk Køre Selskab afholder Internationalt FEI CAI2* stævne i kørsel med hest og vogn.

Stævnet er det eneste FEI internationale kørestævne i Danmark i år.

Se propositionerne til CAI2* stævnet her: 

pdf.pngDorthealyst_DEN_02-05.05.2019 

pdf.pngAppendix_DraftSch_2019

pdf.pngEntry_Form_2019

Sideløbende med det internationale stævne afholdes der Landsstævne, som er åbent for medlemmer af køreselskaber tilsluttet Dansk Køre Forbund samt kuske fra de nordiske lande.

Se propositionerne til Landsstævnet her:

pdf.pngPropositioner_Landsstævne_DKS_01.05. - 05.05. 2019

pdf.pngTilmeldingsblanket_Landsstævne_DKS_01.05. - 05.05. 2019

Stævnet køres efter FEI's Reglement 11. udgave, gældende fra 1. januar 2014 med ændringer fra 1. januar 2019 og Dansk Køre Forbunds tillæg gældende fra 1. januar 2019.

 

VIGTIGT! Vedrørende DANSKE KUSKES tilmelding til internationalt stævne på Dorthealyst:

Husk at sende tilmeldingen til  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  senest d.18 MATS 2019, så Kurt Klindt kan tilmelde jer til FEI.

Kurt Klindt skal have tilsendt oplysning om:

  1. Klasse man ønsker at starte
  2. Navn på kusk samt FEI-nr.
  3. Hest(e)navn og FEI-nr.
  4. Spåner eller halm

Hvis man ikke har FEI-pas eller FEI-nr. (BÅDE HEST OG KUSK), skal der sendes en e-mail til Kurt Klindt senest 1 marts.2019.

tegningdorthealyst

Nyt fra Køreudvalget om træningssamling for kuske, der deltager i Elitetræning og talentudvikling 2019

I weekenden den 9. – 10. februar starter træningssamlingerne for de kuske, der deltager i Elitetræning og talentudvikling 2019

Læs mere her: http://koereforbund.dk/konkurrencekorsel1-2/nyt-fra-kore-udvalget