Traditionel kørsel

Formålet med Traditionel Kørsel er at bevare den klassiske kørestil med originale vogne og vogntyper.
Ved stævner for Traditionel Kørsel lægges især vægt på ekvipagens helhed såvel som detaljer samt kuskens kørestil og håndtering af hestene. Sikkerhed samt hestenes tilstand indgår også i bedømmelsen.

billede1


Konkurrenceformen Traditionel Kørsel har sit udspring i den gamle kørekultur. Den mere nutidige form, som den anvendes i Dansk Køreforbund, læner sig op ad regelsættet for den europæiske stævneafholdelse. Det vigtige ved Traditionel Kørsel er - udover at bevare de gamle køretraditioner og interessen for gamle hestevogne - at vi konkurrerer på en venskabelig måde, så der også er plads til at nyde vogne/ekvipager, naturen omkring stævnepladsen og til at have det godt i hinandens selskab. For at konkurrencen kan afvikles så sportsligt fair som muligt, er der opstillet et regelsæt og udpeget nogle dommere, som er kvalificerede til at afvikle konkurrencen. I tvivlstilfælde ligger den endelige afgørelse hos overdommeren.
Heste har været spændt for vogne i mange århundreder - ikke kun i forbindelse med arbejde i landbrug, handel, militær og passagertransport. Enhver landmand med respekt for sig selv, var stolt af sine heste, når han kom kørende til kirke om søndagen. Men kørsel med hestevogn har gennem tiden også været anvendt som ren og skær fornøjelse. Adel og borgerskab brugte ekvipagerne til at præsentere sig i gaderne i de store byer, hvor de kunne se andre præsentable ekvipager og samtidig selv blive set. Man kunne kalde dem datidens sportskuske, der udmærkede sig ved udflugter for deres venner med hurtige vogne.

billede2

For at opnå et harmonisk samlet billede af en ekvipage, er det ikke nok til at genskabe en historisk vogn (eller bygge en kopi-vogn) med sans for detaljer og forståelse for traditioner. Kusk, grooms og passagerer må også passe til vognens stil. Heste og seletøj skal ligeledes passe til vogntypen. Et spand belgiere spændt for en stivvogn har således samme chance for en god bedømmelse, som et firspand varmblodsheste spændt for en coach har.

Som med så mange andre ting her i verden, er også det at køre med hest og vogn inde i en konstant udvikling. Når man i dag bruger nye materialer og ny teknologi, går meget tabt i skønhed og elegance; men sikkerhed for kusk og passagerer skal være mere i fokus. Dette er også vigtigt og ligger i tidens trend.

Det er muligt at tilmelde marathon-vogne, træningsvogne eller meget moderne og nybyggede vogne, eks. en nybygget ”spider” fra dressurkørsel men det er ikke denne form for kørsel som den konkurrence er rettet mod. Dispensation er muligt hvis stævneledelsen i propertionerne tillader det og ekvipagen deltager så uden for konkurrence. Kopier af gamle vogne er velkomne.

Traditionel Kørsel består af i hovedtrækkene af 2-3 discipliner, som vil fremgå af proportionerne for det enkelte stævne.
- Den første disciplin er en præsentation, hvor ekvipagen bliver bedømt af en eller flere dommere.
- Anden disciplin er en rute på ca. 12-17 km som køres på tid, og hvor der tages hensyn til vogntype, samt til om man tilmelder pony, hest eller tung hest, 1-spænder, 2-spand, 4-spand eller tandem. Andre forspændinger er ligeledes velkomne.
I forbindelse med ruten - turen i naturen - skal man igennem 5-7 præcisionstests, hvor tiden indregnes i tiden for ruten.
- Den tredie disciplin er en keglekørsel, og er valgfri for stævneledelsen, men ikke for deltageren, såfremt ledelsen har valgt at afholde keglekørsel med mindre andet fremgår af proportionerne for stævnet. Man vil blive tildelt strafpoint for ikke at prøve da man deltager på lige fod med andre kuske i klassen. Dispensation og kørsel uden for konkurrence kan aftales med overdommeren. Banen svarer til de keglebaner man kører ved almindelige stævner, dog færre porte og der skal være plads til lange og store vogne.