FEI opdatering af Veterinær Reglementet pr. 1.1.2018

Dansk Køre Forbunds veterinærkonsulent Karina Hou Larsen skriver om ændringer i FEI’s veterinært reglement pr. 1.1.2018:

Karina Hou Larsen

FEI har lavet nogle væsentlige ændringer i deres opdatering af Veterinær reglementet
pr. 1.1.2018.
Jeg har opsummeret det, der er relevant i forhold til kørsel:
Heste må ikke længere behandles med injektioner med et hvilket som helst stof, på den dag de skal starte stævne. De må dog gerne behandles når de har afsluttet en disciplin (her tænkes nok mest på distance hestene der ofte får væske i drop efter konkurrence).
Hvis man har behandlet en hest op til eller under et stævne skal man stadig udfylde en formular, Veterinary Form, som gives til stævneledelsen. Reglerne for hvad der skal indberettes til Veterinary Delegate (VD) er dog ændret;
Veterinary Form 2 og 4 udgår. Man må stadig gerne give regumate – kun til hopper, omeprazol (mavesårsmedicin), ormekure mm, men det skal ikke indberettes til (VD) som hidtil.
Cyklosporin (allergimedicin) – implantater eller øjendråber er tilladt og skal ikke indberettes.
Veterinary form 1 og 3 bliver omdøbt til Veterinary form A og B. De dækker over henholdsvis akut behandling og ikke akut behandling. Ikke akut behandling kan fx være injektion med antibiotika eller væskedrop.
Vet Form A og B kan downloades på FEI’s hjemmeside.
Når Veterinary Delegate og Ground Jury har underskrevet Vet form A eller B, gives kopi til Permitted Treating Veterinary (PTV – behandlende dyrlæge), som skal give behandlingen.
PTV kan hvis nødvendigt, behandle en hest for en akut skade, og udfylde Vet Form A bagefter. Denne kan så gives til VD og Ground jury som tager stilling til, om hesten fortsat kan konkurrere.
Der skal føres logbog over hestens behandlinger i FEI-medication logbog. Logbogen behøver man ikke at opbevare sammen med passet, og det er heller ikke nødvendigt at give dem til VD.
Alle Vet forms, der er indgivet til VD under et stævne bliver sendt til FEI inden 72 timer fra stævnets afslutning.

Spørg dog altid din dyrlæge til råds inden du giver nogen form for medicin op til et stævne. FEI har undersøgt nogle af de gængse stoffer for hvor længe de kan spores i kroppen. Listen findes på FEI’s hjemmeside, fei.org -> List of dettection times. Dem kan din dyrlæge bruge til vurdering af om du kan stille din hest til start.

Har man sin egen dyrlæge med til et FEI stævne skal denne indberette sine oplysninger til VD ved ankomst til stævnet, samt indberette hvilke heste dyrlægen har tilsynet med.

Det er ikke tilladt at give vacciner til heste under et FEI- Stævne.
Det er ikke nødvendigt at indberette brugen af GnRH-vaccine (brunstvaccinen der bruges til hvinske hopper).

”Alternativ behandling/støtte terapi”
Det er blevet udspecificeret hvad der er tilladt som støtteterapi, alternativ behandling, magnettæpper mm under FEI-stævne. – Se Veterinær Reglement for detaljer.
FEI er ved at udforme en online registreringsproces, så der bliver en ny kategori af personer ”terapeuter” =”Permitted Equine Therapist”. PET skal søge Ground Jury og VD om at udføre ”Resticted Therapies” så som kiropraktik, myofascie behandling, acupressur mm. under stævnet. Behandlingen skal foregår overvåget af PTV.
Fra 1. juli 2018 kommer der en ansøgningsformular for dem der gerne vil være FEI Permitted Equine Therapist. Det nationale forbund (i Danmark er det Dansk Rideforbund) skal godkende indstillingen af PET som så kan tage en online test på FEI’s hjemmeside.

Faciliteter
Alle stalde skal være af høj kvalitet og velkonstruerede således at hesten kan stå i et sikkert miljø uden fare for at komme til skade.
Der skal være 2 ”Testing bokse” og 2 Isolations bokse. Hvis testing boksen har græs i bunden skal der udlægges en gummimåtte.
Der skal foreligge en evakueringsplan over staldene.
Man må ikke længere bruge fælles vandtrug til hestene.

Inspektionen
Der skal være en fysisk barriere imellem publikum og inspektions området.
Ved re-inspektion af en hest morgenen efter første inspektion skal VD give sin mening til kende før der stemmes om hesten er ”fit to compete”.
Heste der er udgået ved inspektionen må ikke starte i national klasse til samme stævne.

Pony måling
Ground Jury kan bede om måling uden for konkurrence. Denne skal udføres inden for 72 timer efter afslutning af stævnet.
Hvis Ground Jury har bedt om at få en pony målt, og denne ikke møder frem til måling, må ponyen ikke starte under FEI før den er målt.

Til slut kan jeg jo kun opfordre til at reglementet læses igennem på FEI’s hjemmeside, hvis der er noget man er i tvivl om!

Jeg glæder mig til stævnesæsonen 2018!

Karina Hou Larsen

Artiklen ligger også her.