Ny forordning om heste, der går ude i vinterhalvåret eller i vinterlignende forhold    

Der er kommet en ny udtalelse om dyr der går ude i vinterhalvåret eller i vinterlignende vejr. Førhen var visse racer som shetlandspony og islændere undtaget fra kravet om have læskur hvis der bare var tilstrækkeligt med læ og et tørt leje på folden.


Overordnet lyder retningslinjerne nu således:
Dyr der går ude i vinterperioden skal sikres mod vejr og vind og være forberedt på at gå ude. De skal have kraftigt, tæt hårlag og godt huld, samt tilføres supplerende foder så huldet kan opretholdes. Der skal være adgang til frisk vand.
Der skal altid være græsdækkede arealer, og antallet af dyr tilpasses så det hele ikke trædes op. Desuden skal dyrene have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr kan hvile samtidig på et tørt strøet leje.
Kravet om læskur kan kun fraviges hvis arealet dyrene holdes på giver en beskyttelse der svarer til et læskur eller bygning. Det kan være tæt bevoksning sammenholdt med jordbund og landskabsforhold som kan sikre dyrene mod vejr og vind. Ifølge det Veterinære Sundhedsråd er der kun meget få steder i Danmark der opfylder disse krav.


Derfor; har du heste ude i vinterlignende vejr i mere end 12 timer om dagen skal du have et læskur, med mindre du har helt særlige foldforhold.


Karina Hou Larsen, Veterinærkonsulent i DKF