Kontaktpersoner og forretningsorden

 

Funktion/

Selskab

Navn

Adresse

Tlf

Mail

Formand

 DKS

 Arnild Arp-Hansen

Nr. Herlevvej 4

3540 Lynge

51 52 06 20

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

 

Næstformand

SSK

Anette Kristiansen

Sejrupvej 34

7323 Give

21 46 52 12

a Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Sekretær

FKS

Susanne Bommelund

Roldvej 40

5492 Vissenbjerg

51 46 65 33

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

DKS

Kurt Klindt

Stevns Landevej 85

4660 St. Heddinge

2066 9797

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

SKS

Henrik Høper

L. Bruuns Vej 1 C

6500 Vojens

61 75 87 29

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

pdfKøreudvalgets forretningsorden. 

 •   At varetage konkurrencekørslens sportslige og etiske fællesinteresser på alle niveauer.
 •   Yde Dansk Køre Forbund bistand i sager om konkurrencekørsel, herunder også uddannelsesmæssige forhold.
 •   At udfærdige en årsberetning hvert år til Forbundets hovedbestyrelse
 • Vedrørende kuske
 •   Følge konkurrencer i Danmark og i udlandet for hele tiden at være orienteret om, på hvilket stadie den enkelte ekvipage befinder sig.
 •   Godkende kuskes og hestes deltagelse i internationale stævner.
 •   Udtage deltagere og hold til internationale mesterskaber.
 •   Etablere bruttohold.
 •   Godkende og vedligeholde et korps af undervisere godkendt af DKF. Vedrørende stævner
 •   Godkende propositioner for alle landsstævner i Danmark samt DM (et sæt standardpropositioner skal kunne findes på Forbundets hjemmeside). Vedrørende Chef d`equipe
 •   Udpege og være ansvarlig for Chef d’equipe til internationale mesterskaber. Vedrørende kørereglement
 •   Vedligeholdelse af kørereglementet i henhold til opdateringer i FEI.
 •   Vedligeholdelse af "Det danske tillæg" i henhold til DKF`s vedtagelser.
 •   Alle reglementsændringer skal i god tid annonceres på DKF`s hjemmeside. Vedrørende officials
 •   Uddannelse og udnævnelse af dommere og Teknisk Delegerede.
 •  Uddannelse af banebyggere, stævnesekretærer og andre relevante grupper. Udvalgets medlemmer
 •  Valgbare til Køreudvalget er alle medlemmer af et selskab under DKF, der er indstillet af sit selskab
 •  Udvalget består af 5 medlemmer.
 •  Medlemmer af udvalget vælges for tre år ad gangen.
 •  Ved 1. møde efter DKF´s ordinære hovedbestyrelsesmøde konstituerer udvalget sig med formand, sekretær og en uddannelsesansvarlig. Samtidig vedtages rækkefølges for valg. Den vedtagne rækkefølge meddeles DKF`s sekretær.
 •  Ved 1. møde efter DKF`s ordinære hovedbestyrelsesmøde revideres Forretningsordenen med henblik på ændringer. Evt. ændringer meddeles DKF`s sekretær samt webmaster. Udvalgsmøder
 •  Møder afholdes, efter behov, dog mindst to gange årligt.
 •  Mødeindkaldelse sker skriftligt ved sekretæren efter anmodning fra formanden. Samtidig udsendesdagsorden for mødet og relevant bilagsmateriale.
 •  Forbundets formand og næstformand har ret til at deltage i Udvalgets møder samt til at foranledigemøder afholdt. Forbundets præsident kan deltager i Udvalgets møder
 •  Dagsorden for møderne skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Opfølgning på referat fra sidste møde
2. Status og aktion på udestående sager
3. Nye punkter til behandling
4. Evt. tid og sted for næste møde
5. Eventuelt (hvor intet kan besluttes)
• Udvalgsmøder ledes af formanden.

 •   Udvalget er beslutningsdygtigt, når et flertal af udvalgets medlemmer er til stede.
 •   I tilfælde, hvor det skønnes af betydning for en sags behandling, kan indkaldes eksterne eksperter. Disse har ikke stemmeret.
 •   Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemmeafgø- rende.
 •   Sekretæren tager referat på alle møder. Efter godkendelse af referatet, offentliggøres referatet på Forbundets hjemmeside.