Mesterskaber ~ Championater ~ Turneringer

 

 DKF Championat

Dansk Køre Forbunds Championat i Konkurrencekørsel
Points til championatet kan opnås ved 2- og 3-dages landsstævner (middelsvær og svær klasse) samt ved
internationale FEI-stævner afholdt i Danmark.
For at opnå points ved et stævne skal man have gennemført alle stævnets 3 discipliner uden udelukkelse
eller diskvalifikation.
Der tildeles points ud fra antallet af startende kuske i klassen (der møder til start i første disciplin).
Der køres om championat og championats dækkener i følgende klasser:
Pony 1-spand, Pony 2-spand, Pony 4-spand, Hest 1-spand, Hest 2-spand, samt Hest 4-spand
For at blive championats vinder kræver det, at der er mindst 3 kuske, der har opnået point til championatet
i respektive klasse og at man minimum har opnået 10 point.
Hvis klasser lægges sammen pga. sparsom tilmelding eller praktiske hensyn, tildeles points til championatet
i forhold til det faktiske antal startende i ovennævnte klasser og den i respektive klasse opnåede indbyrdes
placering. (points gives separat i middelsvær og svær klasse)
For at opnå point skal der således være mindst 2 startende i den respektive klasse.
Skala for points i forhold til antallet af startende og indbyrdes placering (ved mere end 16 startende, er det
kun de 16 bedst placerede kuske, der opnår points):

pointliste

 Se pointlister her. 

 


 

Landsdelsmesterskaber 

pdfLandsdelsmesterskaber

 

 


 

DM

Der afholdes DM i konkurrencekørsel hvert andet år, i de lige år. DM - arrangementet går på omgang, d.v.s. at alle de køreselskaber, der mener, at de enten alene eller sammen med et eller flere andre køreselskaber kan magte opgaven, får muligheden. Det sker i tæt samarbejde med Køreudvalget.

 

Kvalifikationskrav til DM 2018 Ændret 07.03.2018

Køreudvalget har vedtaget følgende kvalifikationskrav til DKF’s DM i konkurrencekørsel i 2018:
Følgende klasser er også godkendt af Danmarks Idrætsforbund: Svær klasse 1- og 2-spand hest og pony, hvilket betyder, at det bliver registreret i DIF, og at der er en DIF medalje til vinderne af disse klasser.

Som noget nyt udvides antallet af klasser til DM til følgende:

Danmarksmesterskaber i Svær klasse:
1-spand hest Dressur program 3*B HP1
2-spand hest Dressur program 3*B HP2
1-spand pony Dressur program 3*B HP1
2-spand pony Dressur program 3*B HP2

Danske Forbundsmesterskaber:
Svær klasse:
4-spand hest Dressur program 3*B HP4
4-spand pony Dressur program 3*B HP4
Svær Derby Dressur program 4A
(Svær Derby for deltagere fra 14 år og derover)

Msv klasse:
Msv klasse, alle spandtyper Dressur program 7A
Alderskrav for kusk jf. almindelige regler for pony/hest og spandtyper.
Dispensation for ponyhøjde for 2- og 4-spand og differentierede maratonhastigheder, kat. 1, 2 og 3.
Dispensation for dressurvogn i dressur og forhindringskørsel.

Børn, Children, Junior og Young Driver klasser:
Msv Derby Børn (7-14 år) Dressur program 3A
National FEI Children Dressur program Ch P1
(10 – 14 år)
Junior (14-18 år) Dressur program 4A
Young Driver (16-21 år) Dressur program 3*A HP1/2

Kvalifikationsperiode: DM 2016 og indtil sidste tilmeldingsdato til DM 2018.

Kvalifikationskrav og Kvalifikationsstævner:
For at blive kvalificeret til de svære klasser 1-spand- og 2-spand- hest og pony samt Msv klasse, skal kusken have gennemført mindst 3 af nedennævnte stævner i kvalifikationsperioden, hvor alle 3 discipliner er gennemført ved samme stævne uden udelukkelse, diskvalifikation eller udgåelse, og samtidig have opnået 70 strafpoint eller derunder i dressur. For 4-spand hest og pony gælder samme regler, dog ligger grænsen på 75 strafpoint eller derunder i dressur. Mindst et stævne skal gennemføres i DM-året.

Svær klasse: DM 2016, alle 2- og 3-dages landsstævner, alle internationale FEI-stævner, i den klasse, man ønsker at deltage i. Skal man til DM køre dressurprogram 3*B HP1/HP2/HP4, kan dressurprogram 3*C HP1/HP2/HP4 accepteres i 1-2 af kvalifikationsstævnerne. Der skal dog være mindst et kvalifikationsstævne i DM-året med dressurprogram 3*B HP1/HP2/HP4.

MSV klasse: DM 2016, alle 2- og 3-dages landsstævner, alle internationale FEI stævner, i den klasse man ønsker at deltage i eller en sværere klasse. Dressurkrav i Msv. klasse er 70 strafpoint eller derunder, dog 75 strafpoint eller derunder for 4-spand. Ved gennemførelse af svær klasse er kvalifikationskravet 80 strafpoint eller derunder. Kuske, der er kvalificeret til at deltage i svær klasse, må kun starte i MSV DM med heste/ponyer, der ikke tidligere har deltaget i svær klasse i dressurprogram 3*B HP1/2/4.

Deltagere i Svær Derby skal i kvalifikationsperioden have gennemført mindst 3 landsstævner i Svær Derby, hvor alle 3 discipliner er gennemført ved samme stævne uden udelukkelse, diskvalifikation eller udgåelse.

Børn og Children skal ud over kvalifikationskrav for deltagelse i Msv Derby og National FEI Children klasserne også have gennemført mindst et landsstævne i DM-året i den klasse, de ønsker at deltage i, uden udelukkelse, diskvalifikation eller udgåelse.

Junior og Young Driver kuske skal have gennemført mindst et landsstævne i DM-året i den klasse, de ønsker at deltage i, uden udelukkelse, diskvalifikation eller udgåelse.

pdfKvalifikationskrav_til_DM_2018


 

Ved NM, EM og VM samt større internationale stævner bliver der udnævnt en Chef d'equipe, holdleder. 

pdfKøreudvalget har udarbejdet regelsæt for holdleder, læs her. 

_________________________________________________________

 

NM (Nordic Baltic Championship)

Der afholdes NM/NBC i konkurrencekørsel hvert andet år, i de ulige år. Deltagerne kommer fra Danmark, Norge, Sverige og Finland, men er ifølge nordisk overenskomst åbent for de baltiske lande. I øvrige hestesportdiscipliner er der deltagere fra de baltiske lande, men det er endnu ikke set i køresporten. Stævnet afholdes som et internationalt FEI –stævne i henhold til gældende FEI-reglement for kørsel.. Der afholdes både individuelle mesterskaber og holdmesterskaber i 1-spand og 2-spand, hest og pony samt for juniorer og youngdrivers. For at deltage som hold kræves mindst 2 tilmeldte deltagere fra et land i en klasse. Et hold består dog af op til 3 deltagere, hvoraf de 2 bedste resultater i hver disciplin tæller med i holdets resultat.

 


 

EM

Der afholdes EM for 4-spand hest i de år, hvor der ikke er et VM.
Der afholdes tillige EM for juniorer og youngdrivers.

 


 

VM

Der afholdes VM for 1-spand hest, 2-spand hest, 4-spand hest og et kombineret VM for 1-, 2- og 4-spand pony. VM har både individuelle mesterskaber og holdmesterskaber. I hesteklasserne kræves 2 tilmeldte deltagere fra et land, for at danne et hold, mens der for ponyerne kræves et 1-spand, et 2-spand og et 4-spand fra et land for at kunne danne et hold. Er der ikke ekvipager nok til at danne et hold, startes der individuelt.
Der afholdes VM i samme år, de lige år, for 1- spand og 4-spand hest og VM i samme år, de ulige år, for 2-spand hest og 1-, 2 -og 4-spand pony.