Nyt fra køreudvalgetNyheder

2019

Køreudvalget har afholdt møde den 18. marts 2019.

pdf.pngReferat_Køreudvalgsmøde_mandag_den_18. marts 2019

  

Revision af Standardpropositionerne til landsstævner i 2019 og Kvalifikationskrav til DM & DKF-Mesterskaber i 2020

Køreudvalget har opdateret og revideret propositionerne til landsstævnerne i 2019 på flere væsentlige punkter.

* Dressurbanen til Middelsvær og Svær klasse er 40 x 100 m, mens den for Children, Junior, Young Driver samt Derbyklasserne er 40 x 80 m. (Young Driver klassen blev sidste år kørt på 40 x 100m, men blev ændret af FEI op til EM for Juniorer mv i 2018).

* Der er lavet en forskel i sværhedgrad mellem Middelsvær klasse og Svær klasse i alle 3 discipliner, hvor Svær klasse følger FEI’s regler.

* Middelsvær klasse er følgende:

o Dressur: Alle spandtyper kan køre program 7A. Men for at give mulighed for en bedre overgang fra Middelsvær til Svær klasse (3*A programmerne), opfordres ekvipagerne (kusk + hest) til, når de har vundet Middelsvær klasse 3 gange i program 7A indenfor en 2-årig periode, til at øge sværhedsgraden ved at køre i 3*C programmerne (tidligere program 9, 8B og 8C) afhængig af spandtype. Køreudvalget håber med dette, at få gang i en udvikling, så flere kommer til at køre 3*C programmerne og senere har mulighed for at køre i Svær klasse.

o Maraton: ingen ændringer i forhold til 2018.

o Forhindringskørsel: 15 forhindringer, hastighed 230 m/min

o Kvalifikation til DKF-Mesterskab 2020: 75 strafpoint eller derunder i dressur uafhængig af om kvalifikationen er opnået i dressurprogram 7A eller et 3*Cprogram. Selve mesterskabet køres i program 7A for alle deltagere i Middelsvær klasse.

* Middelsvær Derby og Svær Derby. I den kombinerede forhindringsbane med maraton forhindringer er antallet af maraton forhindringer sat ned fra 3 til 2 og fejlfri tid beregnes alle med hastigheder, der er sat ned med 10 m/min, f.eks. 230 m/min er sat ned til 220 m/min.

Alle ændringer er markeret med rødt.

Har I nogle spørgsmål, besvarer Køreudvalget dem gerne.

Med venlig hilsen

Arnild pva Køreudvalget

pdf.pngStandardpropositioner_til_Landsstævner_2019

pdf.pngKvalifikationskrav_til_DM og DKF Mesterskaber_2020

pdf.pngKvalifikationsliste_til_DM og DKF mesterskaber 2020 opdateret_6._januar_2019

 

Kursustilbud

Så nærmer udendørs sæsonen sig med raske skridt, og behovet for flere kvalificerede hjælpere melder sig også. Køreudvalget tilbyder i lighed med tidligere år et Banebyggerkursus og et evt. flere kurser i IT-programmet Driving, der bruges i sekretariatet til at udregne resultater med.

Banebyggerkurset, der varer 2 dage, ligger i weekenden den 23. – 24. marts og bliver afholdt på Revsø Rideskole i Sommersted.

Driving-kurset varer kun 1 dag og ligger i samme weekend nemlig enten lørdag den 23. marts eller søndag den 24. marts evt begge dage, hvis der er behov for det, datoen vælges, så den passer flest deltagere bedst muligt. Placeringen af kurset bliver først fastlagt, når vi kender deltagerne og ved, hvor i landet de kommer fra.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.

 

Med venlig hilsen

Køreudvalget

 

Læs invitationen til Banebygger-kurset her:

pdf.pngInvitation til Banebygger-kursus

Læs invitationen til Driving-kurset her:

pdf.pngInvitation til Driving-kursusKøreudvalget har afholdt møde den 14. februar 2019.

pdf.pngReferat af køreudvalgsmøde afholdt den 14. februar 2019

Bilag:

pdf.pngDansk_tillæg_til_FEI_reglement_gældende_fra_1._januar_2019.pdf

pdf.pngKvalifikationskrav_til_DM__DKF_Mesterskaber_2020.pdf

pdf.pngStandardpropositioner_til_Landsstævner_2019_i_pdf_3.pdf

 

Træningssamlinger:

I weekenden den 9. – 10. februar starter træningssamlingerne for de kuske, der deltager i Elitetræning og talentudvikling 2019. Der er 10 på hvert hold og en række reservekuske, der kan træde til, hvis nogle på holdet er nødt til at melde afbud en dag.  Mange af kuskene har været med fra starten af 2018. Nogle få er faldet fra undervejs efter eget ønske, og nye kuske er kommet til.
Der er et hold i Jylland, som har Dennis Schneiders som instruktør. Dennis kommer fra Tyskland, kører alle spandtyper - i øjeblikket mest pony eller 2-spand hest, så undervisningen foregår på tysk eller engelsk efter kuskenes ønsker.
På det sjællandske hold er den svenske 4-spandskusk Axel Olin instruktør, så her foregår undervisningen på svensk eller engelsk, også efter kuskenes ønsker.
Aldersfordelingen på holdene svinger fra 13 år til i begyndelsen af 70’erne, og der bliver kørt med 1-, 2- og 4-spand hest og pony. Vi forventer, at stort set alle deltager på Lysten i maj måned, hovedparten i de internationale klasser og resten i Msv klasse i den nationale del, så der er mulighed for at se rigtig mange i aktion.
Du kan se deltagerlisterne her:
 

Køreudvalget har afholdt møder den 6. og 20. januar 2019.

Du finder referatet og bilag her:

pdf.pngReferat_af_møder_i_Køreudvalget_den_06.01.2019_og_20.01.2019

pdf.pngBilag_1_Qualification Criteria CH-EU-A2_2019

pdf.pngBilag_2_Qualification Criteria CH-M_Combined_Ponies_2019

pdf.pngBilag_3_Tilbud om mentaltræning

pdf.pngBilag_4_Workshop_med_mentaltræner_Kim_Dietrichsn

pdf.pngFEI_stævner_pr_17-1-2019

 

Nyheder

 2018

31. oktober 2018

Dato for landsstævner i 2019
DKS :  CAI2* + Landsstævne 1 – 5 maj
SKS :  31 maj – 2 juni
SSK :  15 – 16 juni + Sjællandsmesterskab
VK :  15 – 16 juni
FKS :   2 – 4 august
MKS :   7 – 8 september  
 
Elitetræning
På Hovedbestyrelsesmødet i 2017 blev det besluttet, at DKF i en 2-årig periode gav 30.000 kr om året til elitetræning af konkurrencekuske, Children, Juniorer, Young Drivers og seniorer, for at forøge deres muligheder for at lave gode resultater ved internationale mesterskaber. Køreudvalget søgte om et tilsvarende beløb fra Fonden og resten skulle kuskene selv betale. Den 7. januar i år var der indkaldt til kuskemøde, interessen var stor blandt de 3* kuske og enkelte kuske, der endnu ikke havde opnået denne FEI-status.
Køreudvalget har defineret opgaven mere præcist til målgruppen: Kuske, der kører Landsstævner og vil køre eller allerede kører internationale stævner med henblik på at forøge deres muligheder for at klare sig godt til internationale mesterskaber. Der blev lavet et hold i Jylland og et hold på Sjælland med plads til 10 deltagere hvert sted. Sjællands holdet blev hurtigt fyldt op, og de har indtil i dag modtaget undervisning af Axel Olin i 5 weekender, fordelt med 2 hos Lars Heibing i Skibby og 3 på hos Tina og Hans-Henrik Nielsen på Amager. I Jylland var det i begyndelsen svært at få 10 deltagere, så vi startede ud med 7 på holdet. Det er senere blevet forøget, så der nu er 10 kuske. Jyllandsholdet har modtaget undervisning af Dennis Schneiders i 5 weekender, 2 gange hos Karina og Daniel Blaabjerg i Ikast og 3 gange hos Anne Mette og Lars Dau i Revsø. I november plus i januar 2019 er der arrangeret yderligere 4 træningssamlinger, så begge hold kommer op på 7 weekender for pengene bevilget for 2018 og kuskenes egen betaling på 600 kr pr weekend.
Der er hovedsagligt blevet undervist i dressur, men også i forhindringskørsel og maraton. Kuskene har selv været med til at beslutte, hvad de hver især følte, at de havde mest brug for på det pågældende tidspunkt.
Der har været afholdt evaluering med begge hold efter 4. træningssamling umiddelbart før DM og åbent kuskemøde den 22. september. Alle deltagende kuske har været meget glade for undervisningen, som de har følt, at de har lært rigtig meget af, og de ønsker næste års træning efter samme koncept.
Samtidig har kuskene bedt Køreudvalget om at undersøge mulighederne for at få noget mentaltræning, da det opleves som en stor mental belastning at starte i de store internationale stævner herunder EM og VM. Dette projekt ligger økonomisk uden for selve træningsprojektet og vil kunne komme til at gælde for en større gruppe af interesserede kuske.
Alle er velkomne til at komme og overvære undervisningen, der i november og januar ligger sådan:
Sjælland: 10 – 11. november på Juellund og 19 – 20. januar, hvor stedet endnu ikke er endeligt besluttet. Det er Axel Olin, der underviser på svensk eller engelsk, hvad kusken helst vil have. Der undervises i 10 timer om dagen startende ca. kl 0730.
Jylland: 17 – 18. november og 12 – 13. januar begge gange hos Karina Blaabjerg i Ikast. Det er Dennis Schneiders, der underviser på tysk eller engelsk, hvad kusken helst vil have. Der undervises i 10 timer om dagen startende ca. kl 0730.
Med venlig hilsen
Susanne, Kurt og Arnild
Pva Køreudvalget

22. august 2018

Invitation til kuskemøde
lørdag den 22. september kl. 11:00 på
 
Møllebakkens Ridecenter, Præstemarksvej 4, 4241 Vemmelev
(ca. 5 km af motorvejen fra Korsør mod København)
 
Målgruppe: Kuske, der kører Landsstævner og vil køre eller allerede kører Internationale stævner mhp at deltage i og forøge deres muligheder for at klare sig godt i Internationale mesterskaber
 
Emner: Evaluering af træningssamlingerne i 2018
              Hvordan gør vi i 2019?
 
2018
På kuskemødet den 7. januar 2018 blev det besluttet, at Køreudvalget skulle arrangere et kuskemøde med henblik på en evaluering af de afholdte træningssamlinger, når DM, EM for Children, Juniorer og Young Drivers samt VM for 1-spand hest var afholdt.
Inden DM var der afholdt i alt 8 træningssamlinger, 4 i Jylland hos Karina Blaabjerg (i vinterperioden med mulighed for at køre udenfor og inde i ridehus, sidstnævnte blev ikke brugt) og på Revsø Rideskole (forår og sommer) med Dennis Schneiders som instruktør.
Der er afholdt 4 træningssamlinger på Sjælland hos Lars Heibing (i vinterperioden med mulighed for at køre udenfor og inde i ridehus, sidstnævnte blev brugt) og på Raagaarden (forår og sommer) med Axel Olin som instruktør. I forbindelse med den 4. træningssamling blev der afholdt evaluering af forårets forløb med begge hold.
Kuskene havde hver betalt 600 kr/weekend og økonomien i forhold til budgettet var, så vi kunne tilrettelægge 3 samlinger mere, hvis vi fortsatte efter samme model.  Kuskene på begge hold udtrykte ved evalueringerne ønske om 2 – 3 træningssamlinger mere i 2018, hvorfor Køreudvalget søgte om at fortsætte træningerne med en kuskepris på 600 kr./weekend med 10 deltagere på hvert hold. D.v.s at vi i 2018 kunne nå op på 14 træningssamlinger med 7 træningssamlinger for begge hold. Ønskes der flere træningssamlinger pr hold på årsbasis, vil prisen pr weekend skulle sættes op, men det kan jo også lade sig gøre.
I weekenden den 4-5. august blev der afholdt en 5. træningssamling for holdet på Sjælland, for at give de 4 deltagere til VM for 1-spand hest mulighed for en sidste afpudsning. Til denne samling blev Henrik Høper inviteret med, men desværre kunne han ikke komme. Beskeden til kuskene kom så sent, at flere på holdet havde planlagt andre aktiviteter, men det gav mulighed for at Maria og Udo Buchwald, Ann Rysgaard og Sebastian Simonsen kom til at deltage.
 
2019
Skal vi køre efter samme koncept som i 2018 med 2 hold på 10 deltagere med 7 trænings-samlinger til hvert hold og en pris på 600 kr /weekend for deltagerne? Eller skal vi have flere samlinger til en højere pris? Når man melder sig på et hold, betaler man forlods for hele pakken, dvs. alle de planlagte træningssamlinger.
• Hvem skal kunne deltage?
• Krav til uddannelsesniveau af kusk samt hest/pony?
• Hvem skal inviteres med som deltager, hvis en kusk ikke kan komme til en træning eller får syg hest?
• Hvem skal sørge for, at det sker?
• Andet?
 
Tilmelding til mødet samt forslag bedes inden den 17. september sendt til:
Arnild Arp-Hansen mobil 5152 0620  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kurt Klindt  mobil 2966 9797  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Susanne Bommelund mobil 5146 6533  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Pris for frokost, kaffe mv under mødet oplyses ved tilmelding.

Med venlig hilsen
Køreudvalget
 

-----------------------------------------------------------------------------------

30. maj 2018

DM kvalifikation
i rækkefølgen
pdfDM kvalifikation for tilmeldte deltagere til Landsstævnet i VK
pdfLandsstævnet på Fyn…
Kvalifikationslisten til DM opdateret den 29.05.2018

------------------------------------------------------------------------------

Køreudvalget har i samarbejde med dommer Pia Skar udarbejdet et sæt Standardpropositioner, som de enkelte køreselskaber kan benytte, når de skal udarbejde propositioner til landsstævner mv.
Hensigten fra Køreudvalget med Standardpropositionerne er, at lette udarbejdelsen af propositioner og sikre, at de lever op til FEI’s krav og kravene i de danske tillægsbestemmelser. Der er kommet et nyt dressurprogram til Young Drivers i år, det hedder 3*A HP1-2 og er et kort program, det første af slagsen som FEI har lavet. Svær klasse er delt op i 2 klasser, Svær C og Svær B, hvor der i Svær C køres dressurprogrammerne 3*C HP1,2 og 4 (de gamle programmer 9, 8B og 8C) og i Svær B køres dressurprogrammerne 3*B HP1,2 og 4. Man kan stadig lægge forskellige klasser sammen, men på resultatlisten skal det fremgå hvilken klasse, der er meldt til i. Det vil også sige, at ved en sammenlægning af f.eks. 2- og 4-spands klasser, skal det fremgå hvem, der kører 2-spand og hvem, der kører 4-spand. Dette er af hensyn til både kvalifikationer og også til udarbejdelse af Championatslister.
Standardpropositionerne vedhæftes som PDF- og word dokumenter, så det er muligt at bruge det hele/dele heraf i forhold til de stævner, der skal afholdes.
Proceduren vedr. godkendelse af propositioner til landsstævner foregår som sædvanligt, dvs de skal sendes til Køreudvalget, hvor de endeligt bliver godkendt. Man skal være opmærksom på, at propositionerne til et landsstævne skal indeholde alle de klasser, der er med i DM, da det er den eneste mulighed kuskene har for at kunne kvalificere sig.
Standardpropositionerne lægges på DKF’s hjemmeside under Konkurrencekørsel- Propositioner og invitationer, hvor de ligeledes kan hentes fra.
Er der spørgsmål til Standardpropositionerne svarer Køreudvalget meget gerne på dem.

Med venlig hilsen
Arnild
Pva Køreudvalget

pdfStandardpropositionerne i pdf format.

docxStandardpropositionerne i word format.

---------------------------------------------------------

Invitation til kursus for banebyggere og brugere af Driving EDB program

I weekenden den 14. - 15. april 

2017

Invitation til kuskemøde kl 1100 søndag den 7. januar 2018 på Revsø Rideskole, Revsø Markvej 2, 6560 Sommersted 

Dansk Køre Forbund ønsker at give kuske, der starter i internationale stævner, samt unge, der starter i FEI Children -, Junior- og Young Driver klasser mulighed for at forbedre deres niveau yderligere med henblik at komme til at starte i internationale mesterskaber.
Derfor tilbydes disse kuske at deltage i undervisning med instruktør og 4-spands kusk Fredrik Persson fortrinsvis i dressur og forhindringskørsel samt modtage hjælp til stævneplanlægning, indtil videre over en 2-årig periode.
Finansieringen foregår med 1/3 betaling af DKF, 1/3 betaling af kusken og 1/3 betaling fra ansøgte midler. På Hovedbestyrelsesmødet den 19. november 2017 blev der bevilget 30.000 kr fra DKF’s kasse i henholdsvis 2018 og 2019, og dvs at den gruppe kuske, det kommer til at deltage i projektet, skal være indstillet på at betale deres forholdsmæssige del af yderligere 30.000 kr pr år. Hvor meget det bliver pr. kusk pr. gang oplyses senere. De sidste 30.000 kr pr. år arbejder vi i øjeblikket på at få bevilget.
DKF’s mål med undervisningen er at opnå flere placeringer ved internationale mesterskaber, dvs
i 2018: VM for 1-spand hest samt EM for Children, Juniorer, Y/D
i 2019: VM for 2-spand hest, VM for pony, NM for alle kategorier
Medbring din kalender, da vi også skal tale om datoer for undervisning/planlægning af stævner.
Der vil blive serveret kaffe/the samt frokost med 3 stk. pæne håndmadder + en ostemad samt 1 øl/ 1 vand for 75 kr pr. person.
Har du lyst til at høre mere, så meld dig senest den 16. december til mødet den 7. januar til Arnild Arp-Hansen, tlf: 5152 0620, mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Med venlig hilsen
Køreudvalget

 

 

pdfSkema bruttoholdet for ponykuske til VM 2017, med stævne deltagelse.

 

------------------------------------------------------

 

pdfVejledning om Let, Msv og Svær Derby, samt National FEI Children klassen.

 pdfDressurprogram TR1 (skema)

pdfDressurprogram TR1(skitse)

 

--------------------------------------------------------

 

 

 

2016

Verdensmesterskaberne for ponykuske afvikles i 2017 i Minden, Tyskland, fra den 15. - 20. august.

Kurt Klindt, der er af køreudvalget udpeget til at være holdleder skriver i den anledning:

Vedrørende pony VM i Minden 2017:

Pony kuske der er interesseret i at komme med i bruttogruppen til VM bedes henvende sig til Kurt Klindt på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

pdfFEI kvalifikations kritierie.

 

 

Holdleder

Holdlederen for de hold, grupper af kuske, der tager til NM, EM og VM og nogen gange store internationale stæver, bliver udpeget af køreudvalget. Holdlederen er køreudvalgets repræsentant ved disse stævner, det vil sige faktisk Dansk Køre Forbunds officielle repræsentant. Hvis man skal tage de helt store ord frem, så Danmarks officielle repræsentant. 

pdfKøreudvalget har udarbejdet et regelsæt for holdleder, Chef d'equipe, se det her.  Opdateret feb. 2018

  

2015

Juni

Vedr. sikkerhedsveste på maraton og lignende!

Der blev på det netop afholdte møde i køreudvalget drøftet en forespørgsel fra Malene Aagaard omkring sikkerhedsveste, de såkaldte air veste.

Konklusionen på denne drøftelse blev, at når man læser reglementet omkring dette, så står der: At der skal være en såkaldt ” back protection” dvs en rygsøjle beskyttelse, og en sådan findes ikke i en air vest.

Ydermere står der at kusken ikke må være spændt fast til vognen under kørslen, og da en air vest kræver at være forbundet med vognen for at virke efter hensigten kan den efter gældende regler ikke anses for værende godkendt som sikkerhedsvest!

Summasumarum, så vil køreudvalget henstille til at der i propositioner fremover bliver gjort opmærksom at disse air veste ikke kan godkendes som sikkerhedsudstyr på maraton!

På køreudvalgets vegne

Michael Irming

 

 

Februar 2014

pdfNye regler og krav vedrørende afholdelse af stævner 

 

Januar 2014

 pdfKørselsgodtgørelse skema til udbetaling af samme for dommere. 

  

Marts 2013

pdfKrav til afholdelse af stævner

 

Februar 2013

Nye restriktioner fra FEI gældende for såvel officials som kuske og heste/ponyer.

pdfFEI dokument (engelsk)

pdfDansk forklaring

 

 

 

Beretninger

 

Mødereferater fra køreudvalget

2018

pdfForretningsorden for Køreudvalget

Referat fra kuskemøde 22. september 2018

pdfReferat af møde i køreudvalget d. 14. maj

pdfReferat af møde i køreudvalget d. 28 februar

Regelsæt for Chef d'Eqipe

2017

pdfReferat af møde i køreudvalget d. 31. oktober

pdfReferat af møde i køreudvalget d. 28. august

pdfReferat af møde i køreudvalget d. 28. juni

pdfReferat af møde med bruttohold pony 15. januar

pdfReferat fra møde i køreudvalget 18. januar

2016

pdfReferat fra møde i køreudvalget 14. december

pdfReferat fra møde i køreudvalget 5. juli

pdfReferat fra møde i køreudvalget 22. marts 

pdfReferat fra møde i køreudvalget 31-01

 

2015

pdfReferat fra køreudvalget 24 07 2015

pdfReferat fra køreudvalget 30 05 2015

pdfReferat fra køreudvalget 17 01 2015

 

2014

pdfReferat fra køreudvalget 15 03 2014

pdfReferat fra køreudvalget 12 01 2014

 

2013

pdfReferat fra køreudvalget 19.05.2013

pdfReferat fra køreudvalget 05.01.2013

pdfReferat fra køreudvalget 03.11.2012

pdfReferat fra køreudvalget 28.07.2012

pdfReferat fra køreudvalget 05.05.2012

pdfReferat fra køreudvalget 06.12.2011

pdfReferat fra køreudvalget 15.10.2011

pdfReferat fra køreudvalget 25.07.2011

pdfReferat fra køreudvalget 20.01.2011

»» Referater fra møder i perioden 29.11.2006 – 31.12.2010

------------------------------------------------------------------------------Referater fra dommermøder

-------------------------------------------------------------------------------

pdfReferat fra dommermøde den 18. oktober 2015

pdfReferat fra dommermøde den 7. oktober 2018