Kulturhistoriske aktiviteter

 studietur england 2009  

Kulturhistorisk Udvalg har arrangeret studieture til flere europæiske lande.

Her skal rejsedeltagerne på tur med en original hesteomnibus i det store frilandsmuseum Beamish i England.


Foto: Ole Jespersen.

 

 

 

Kulturhistorisk Udvalg


Foreningen, De Sorte Ekvipager, hvis formål var at holde traditionen med hestetrukne rustvogne i hævd, blev stiftet i 2001 med Ib Møller som primus motor.

De Sorte Ekvipager besluttede et par år senere at lægge aktiviteterne ind under DKF, som et kulturhistorisk udvalg (KHU). Dette skete i 2003. Udvalget består af indtil seks medlemmer. Fem af disse er valgt af DKF's hovedbestyrelse, og det tilstræbes, at et sjette medlem repræsenterer museumsverdenen.

Kulturhistorisk Udvalg varetager forbundets kulturhistoriske interesser og arbejder på at sikre kørekulturen. Udvalget kan i medlemsbladet Køresporten medvirke til at skabe interesse for kulturhistoriske emner overfor DKF's medlemmer og andre.

 

KHU's formål er bl.a.

- at skaffe kendskab til offentlige og private samlinger af hestevogne og dertil knyttede effekter i ind- og udland

- at bidrage til at sikre nationale samlinger

- at holde kontakt med tilsvarende udenlandske foreninger

- at skabe kontakt mellem museer, private samlere og DKF

- at hjælpe til at oprette liglaug i køreselskaber og udbrede kendskabet til hermed forbundne traditioner og ceremonier

- at arrangere studieture i ind- og udland for DKF's medlemmer

 

Se hele forretningsordenen for Kulturhistorisk Udvalg her: MANGLER :-)