Ponymåling

En pony er en hest, som i henhold til såvel FEI's regler som Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer har et stangmål på maksimalt 148,0 cm uden sko/149,0 cm med sko. Målingen foretages fra den højeste torntap på manken.


Især til brug for klubstævner og lette/middelsvære klasser i nationale stævner, kan stævnearrangørerne inddele ponyerne i tre kategorier efter størrelse:


Kategori I måler 140,1 cm – 148,0 cm uden sko (149,0 cm med sko)


Kategori II måler 130,1 cm – 140,0 cm uden sko (141,0 cm med sko)


Kategori III måler 130,0 cm eller under uden sko (131,0 med sko)