Kredsdyrlæge

Privat transport af heste til kørestævner i EU og Norden

Denne vejledning omhandler transport af registrerede heste, der midlertidigt udføres til deltagelse i konkurrencer. Vær opmærksom på, at der er forskellige regler for udrejse til de nordiske lande og EU.

 

Udrejse til EU- lande

For registrerede heste gælder det, at de har et hestepas udstedt af Landscentret Heste eller et FEI pas udstedt af Dansk Ride Forbund.

 

Ved udførsel af registrerede heste til andre EU-lande (herunder Schweitz) skal hesten være ledsaget af et pas, som beskrevet ovenfor. Vær opmærksom på, at passet skal indeholde erklæring om medicinsk behandling (se medicinerklæring nedenfor).

 

Derudover skal den være ledsaget af en sundhedsattest, som er udstedt af embedsdyrlægen/ den lokale fødevareregion indenfor de sidste 48 timer eller senest sidste arbejdsdag inden afrejsen.

 

Sundhedsattesten for registrerede heste kan downloades fra Fødevarestyrelsens certifikatdatabase. Vælg så vidt muligt en sundhedsattest, der er udfærdiget på modtagerlandets sprog.

 

Der kan kun udarbejdes én sundhedsattest pr. registreret hest og attesten er gyldig i 10 dagte efter embedsdyrlægens attestering.

 

Kører flere registrerede heste sammen til kørestævne, kan de udføres på et TRACES-certifikat bestemt til ikke-registrerede heste. Ved sådanne forsendelser skal hestene også ledsages af et pas (Kilde: Fødevarestyrelsen)

 

Bemærk, at man ikke længere behøver en logbog (som afløser ruteplanerne) til registrerede heste.

 

 

Den Nordiske aftale

Registrerede heste, som skal deltage i stævner i Sverige, Norge og Finland kan krydse landegrænsen uden sundhedscertifikat, hvis de ledsages af en konkurrenceanmeldelse og et hestepas. Dvs. at de undtages for veterinær besigtigelse før transporten.

 

Undtagelsen for inspektion gælder fra 5 døgn før første konkurrencedag til 5 døgn efter sidste konkurrencedag.

 

Ved konkurrencer, som kræver veterinær medvirken, skal denne besigtige hesten og datere samt underskrive blanketten, som bekræfter hestens deltagelse i konkurrencen. Hvis der ikke er en stævneveterinær til stede, skal overdommeren bekræfte, at hesten har deltaget i konkurrencen.

 

Konkurrencer defineres som deltagelse i konkurrencer i trav, galop, spring, dressur, military, distanceridning, voltigering, ridekonkurrencer med islandske heste, westernridning og kørsel med vogn. 

 

 

Checkliste til heste til stævner i Sverige, Norge og Finland

  1. Pas
  2. Chipmærkning/erklæring om medicinsk behandling
  3. Stævnebekræftelse
  4. Der er ikke krav om logbog for registrerede heste, når der ikke skal laves sundhedsattest
  5. Registrering af ejer som eksportør/importør

 

Kilde: www.foedevarestyrelsen.dk

 

Reglerne ændres hele iden, så vi henviser til Fødevarestyrelsens hjemmeside www.foedevarestyrelsen.dk  under import og eksport og dyrevelfærd i forhold til transport.

 

 

Medicin-erklæring

Heste, der udføres skal, foruden hestepas og sundhedsattest, være ledsaget af en erklæring om medicinsk behandling. Erklæringen får i formularform, der har samme tryk og opsætning som hestepasset hos Videncentret for Landbrug.

 

www.hestepas.dk