TREC

TREC er for nuværende på en prøvetids introduktion.


På ”Stormødet” i Brenderup forsamlingshus var Henning Nielsen der er uddannet TREC dommer under Dansk Rideforbund og interessen var stor.
Midtjysk Køre Selskab afholder det første TREC arrangement den 22. april, på Sjælland afholdes der et introduktions aften d. 30. maj, på Slangerup og Omegns kørecenter, hvor Henning Nielsen vil være med.

TREC kommer fra Frankrig, hvor man for en del år siden formaliseredes en form for ridning – og senere kørsel - hos guider og turledere for hesteturister. Aktiviteten kaldes TREC (Techniques de Randonnée Equstre de Compétition) og omfatter ridning og hestevognskørsel i naturen. TREC er organiseret internationalt under FITE.
Interessen for TREC blandt både ridende og kørende hestfolk, også uden for Frankrig, er fortsat stigende. TREC til hest er blevet yderst populært i DK siden 2010 med rigtigt mange aktive.

Henning Nielsen kan kontaktes på: e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og mobil 40328430, for mere information. Her på siden vil dokumenter m.m. blive lagt op. Der er ved at blive oversat et reglement, som vil komme op her som et forslag.


Om TREC, skal være en del af Dansk Køre Forbund, og der skal oprettes et udvalg, beslutter hovedbestyrelses mødet til november og indtil da, er denne side en prøve side.

Her link til videoer: 

Link til video 1   Til video 2 

pdfKøre TREC generel info.    pdfForslag til forhindrings opgaver

 

KøreTREC skarp vending

KøreTREC er både hyggeligt og udfordrende. 

 Meddelelser

Henning Nielsen der er primus motor for TREC har sendt følgende opdatering om den gren af sporten kørsel med hest og vogn til formanden for Dansk Køre Forbund inden hovedbestyrelsesmødet den 19. november 17.


Kort om KøreTREC:
Aktiviteten kommer oprindeligt fra Frankrig og er nu spredt til en stor del af Europa, USA, Canada og Australien.


KøreTREC består af 3 dele:
1)      Sikkerhed (forspænding, check af seletøj, udstyr m.m.)
2)      Orientering , 2-20 km( kørsel efter kort ) kaldet POR
3)      Opgaver/forhindringer,6-16 stk (f.eks vending på smal vej )kaldet PTV


KøreTREC er for:
Alle hesteracer i enkelt- eller flerspand
        Alle vogntyper
Kuske og grooms i alle aldre, særregler for børn og unge


Køre TREC kan laves som –
a) kortere træningssessioner/hygge – også i forbindelse med andre klubaktiviteter.
b) aktiviteter over en hel dag med omfattende program for både orienteringsdel og opgavedel
c) aktiviteter med forskelligt indhold i varierende sværhedsgrader. Alle kan være med.
 
Jeg havde inden forårets stormøde i Brenderup haft møde med Arnild Arp-Hansen og Jørgen Konge, som var opmærksomme på den seneste aktivitet inden for RideTREC  og i et vist omfang KøreTREC i og uden for DK.  Jeg har i mit hesteliv focus på kørsel og ridning i naturen og var i DRF og DI uddannet som TREC-dommer og TREC-stævnearrangør og  har  været med til at introducere RideTREC for både DRF og DI. Desuden havde jeg samlet en del information om KøreTREC fra udlandet.
Der findes et reglement fra FITE for internationale konkurrencer, men mange enkeltlande har formuleret en egen udgave, som afspejler lokale, nationale ønsker og regler.
 Arnild og Jørgen havde bekræftet, at KøreTREC ville være en velkommen aktivitet som variation og et supplement til de mange hestefolk, som ville mere end blot en skovtur og som ikke var totalt konkurrencefokuserede. Der var ikke sat penge af til at introducere KøreTREC og information måtte spredes fra mund til mund. Endelig var der tilføjet et nyt punkt på DKFs hjemmeside, hvor der kunne indsættes forskellig info om KøreTREC. Denne skulle herefter kunne være DKFs infoside om KøreTREC.
 
Der er i løbet af sommeren og efteråret dannet en KøreTREC interessegruppe af kørefolk fra forskellige køreforeninger og – selskaber. Vi har i DK søgt inspiration i  FITEs og British Driving Societys reglementer og vejledninger. Et dansk oplæg er klar primo dec. til DKFs hjemmeside efter endnu en korrektur og tilbagemeldinger fra kørefolk, som har deltaget i infomøder og prøvekørt KøreTREC.  Der satses på bredde og at få mulighed for, at grooms medvirker aktivt ved afvikling af KøreTREC.  
 
Brenderupmødet  gav en god start med stor interesse for og mange spørgsmål til KøreTREC, og en række deltagere har siden henvendt sig med ønske om mere info og instruktion. Jeg har deltaget i møder  følgende steder:
MKS: her har været afholdt 2 træningsstævner 8+ 14 ekvipager efter intromøde m. 30 fremmødte.
 Der er allerede sat dato på forårsstævne og et efterårsstævne i 2018. Der forventes ca. 20 ekvipager pr. stævne.  Ansvarlig er Kurt Pedersen, Tvis. Kurt oplyser, at der fra Vestjylland køreselskab har været interesse for indendørs KøreTREC afholdt i denne vintersæson.

Vendsyssel Køreforening. Velbesøgt intromøde 4. nov. 17 deltagere 6 vogne kørte. I VK arbejdes der på at få arrangeret et stævne i 2018.

Himmerlands Køre og Rideforening. Velbesøgt intromøde 5. nov , 16 deltagere, 6 vogne. Instruktion afviklet i 20 x 40m ridehus, hvilket virkede fint. Der var besøg af Kørefolk fra Thy
Der er nu interesse for køreTREC samarbejde i Nord- og Midtjylland og Kurt Pedersen, Tvis, fra MKS, som nu er indarbejdet KøreTREC arrangør,  hjælper også gerne ved planlægning.
 
 Slangerup og Omegns Køreforening:  Her blev afholdt intromøde slut  maj med 20 deltagere og 7 vogne. Senere har forskellige Opgaver fra KøreTREC  været taget med som supplement til f.eks kegle-eller dressurtræning.  Denne kombination vurderes som meget velkommen. Regner med at KøreTREC  og lokalstævne kommer til at indgå i 2018 programmet.
 
Kalundborg og Bromme. Velbesøgt info og instruktionmøde slut juni – ca 25 deltagere og 11 vogne kørte. Bromme har i 2017 haft et påskestævne, hvor en del KøreTREC elementer er indgået. Og KøreTREC vil igen indgå i næste års Påske stævne og Kalundborg vil medvirke i afvikling af dette åbne stævne.  Der forventes mindst 20 ekvipager.
Der arbejdes i øjeblikket på, at Bromme, Kalundborg og SOK kan arrangere 2-3 KøreTREC stævner i 2018.
 
Der er således voksende interesse for KøreTREC  og  den bedste måde at komme i gang,  er at komme til Info- og instruktionsmøder- også uden hest og vogn-  hvor man også tilbydes at kunne køre med på andres vogne.
Der er god grund til, at DKF tager ejerskab af KøreTREC i DK bl.a ved at opretholde Køre TREC infosiden på Hjemmesiden. Der kan evt. suppleres med en  DKF-KøreTREC facebookgruppe.
Oprettelse af evt.  KøreTRECudvalg under DKF bør vurderes i løbet af 2018
 
Med venlig hilsen
Henning Nielsen ( mobil 40328430 )